MAKLUM BALAS PELANGGAN

Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sila pilih jawapan anda mengikut skala berikut.


BilKenyataanJawapan
1.Staf tidak melayan pelanggan dengan baik. Tiada Tidak Pasti Ada
2.Staf mengamalkan sikap terbuka. Tiada Tidak Pasti Ada
3.Staf mampu mengendalikan karenah birokrasi dalam memenuhi kehendak. Tiada Tidak Pasti Ada
4.Staf berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugasnya. Tiada Tidak Pasti Ada
5.Ada staf tidak mengutamakan pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
6.Staf mengambil masa rehat yang berlebihan pada waktu tengah hari. Tiada Tidak Pasti Ada
7.Staf menerima pandangan atau kritikan pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
8.Staf menyalah gunakan kuasa. Tiada Tidak Pasti Ada
9.Staf tidak mematuhi piagam pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
10.Staf tidak dapat mengawal emosi marah ketika berdepan karenah pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
11.Staf memberi penjelasan yang tepat. Tiada Tidak Pasti Ada
12.Staf berniaga di tempat kerja semasa waktu bekerja. Tiada Tidak Pasti Ada
13.Staf sedia melayan pelanggan walaupun waktu bekerja telah tamat. Tiada Tidak Pasti Ada
14.Staf memberi maklumat mengenai peraturan dan prosedur kerja dalam jabatan. Tiada Tidak Pasti Ada
15.Staf memberi layanan yang sama rata kepada setiap pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
16.Staf menggunakan bahasa yang sopan semasa memberi penjelasan. Tiada Tidak Pasti Ada
17.Staf menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan. Tiada Tidak Pasti Ada
18.Petugas kaunter makan dan minum sewaktu bertugas. Tiada Tidak Pasti Ada
19.Staf mengucapkan terima kasih setelah selesai berurusan dengan pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
20.Staf tidak konsisten menggunakan budi bicara semasa membuat keputusan. Tiada Tidak Pasti Ada
21.Staf mengakui kesilapan dan membantu pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
22.Staf berusaha untuk memudahkan urusan pelanggan. Tiada Tidak Pasti Ada
23.Staf tidak bertindak profesional. Tiada Tidak Pasti Ada
24.Ada yang menerima hadiah untuk memberi perkhidmatan. Tiada Tidak Pasti Ada


Sila lengkapkan maklumat berikut :
  1. Jantina : Lelaki Perempuan
  2. Umur : tahun
  3. Bangsa :
  4. Pekerjaan : Kakitangan Kerajaan Swasta Bekerja sendiri/Pesara Tidak/Belum Bekerja

| Keputusan Soal-selidik |